Přijímačky na UO

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Vážení uchazeči,

pro přihlášení do aplikace použijte údaje z pozvánky k přijímací zkoušce (jako uživatelské jméno napište e-mailovou adresu, kterou jste uvedli do e-přihlášky, a jako heslo svůj kód uchazeče z e-přihlášky).